Archief categorie: Politiek

16jun/16

De wijk, de statushouders en de voetbalkooi

Op dinsdag 14 juni 2016 hield de gemeente Haarlem een inspraakavond voor omwonenden en andere belangstellenden in Haarlem-Noord over de ‘tijdelijke’ huisvesting van statushouders op het Delftplein. Zo’n 80 mensen waren aanwezig. Bewoners toonden zich een waardig gesprekspartner, de gemeente werd op de proef gesteld.

Impact op de wijk
Want het blijft allemaal toch wat hangen en wurgen, het versneld plaatsen van statushouders in Nederland. Want hoe breng je als verantwoordelijk wethouder zo’n boodschap aannemelijk en overtuigend, terwijl het een grote impact zal hebben op menige wijk? Hoe manoeuvreer je je als verantwoordelijke door het grillige gebied van enerzijds de businesscase en je politieke taak en anderzijds het waarborgen van je integriteit richting bewoners? En hoe transparant en democratisch verloopt het proces eigenlijk?

Ook in Haarlem wringt de gemeente zich op de inspraakavond in Haarlem-Noord in talloze bochten om haar burgers enerzijds te overtuigen van haar sociale taak en zorgvuldigheid van haar plannen en anderzijds omwonenden serieus te nemen in hun bezwaren.

Lees meer

24nov/15

Gevolgen vluchtelingenstroom op microniveau

DEEL 1: De overrompelingstactiek

ALGEMEEN

Sinds de zomer van 2015 morrelt een niet-aflatende stroom vluchtelingen aan de grenzen van Europa. Land na land laten ze achter zich om door te dringen tot in de haarvaten van West- en Noord-Europa. Met grote gevolgen, op macro- en microniveau. Ook in Nederland is de impact groot: naast talrijke vormen van noodopvang (in 2016 moeten er bijvoorbeeld 30.000 extra plekken bijkomen), wil Nederland op korte termijn 24.000 statushouders huisvesten. 

HET VERLOOP

Na de noodoproepen van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) aan alle Nederlandse gemeenten in september en oktober 2015 om in Olympisch recordtempo noodopvang voor vluchtelingen beschikbaar te stellen, volgt een bijna hysterisch plan van de regering om op zeer korte termijn tijdelijke (voor maximaal 10 jaar) woonruimte voor statushouders uit de grond te stampen. Doel daarvan is de doorstroom binnen asielzoekerscentra te vergroten.

Urgentielijst
In de slibstream van deze nijvere houding, worden de burgers die al jaren op een fatsoenlijke sociale woning wachten, onhandig meegenomen. Want zoveel is de bestuurders wel duidelijk: als de overheid statushouders ineens met stip laat stijgen op de urgentielijst van sociale woningbouw, wordt het draagvlak voor het toelaten van asielzoekers onder de minder draagkrachtige woningzoekers natuurlijk in snel tempo afgebroken.

Autoritair bestuur
In deze voortvarendheid van bestuurlijk handelen worden bepaalde zaken al snel over het hoofd gezien: wat is bijvoorbeeld de impact van dergelijke initiatieven op een dorp, een wijk of een straat? Hoe autoritair (en weinig democratisch) mag een (lagere) overheid te werk gaan en op basis waarvan?

Haarlem
Ook Haarlem zet haar beste beentje voor. Na twee locaties  voor noodopvang beschikbaar te stellen, zijn er plannen om in recordtempo ruim 200 al dan niet ‘tijdelijke’ (voor ten minste 10 jaar) woningen te realiseren, ofwel in bestaande, leegstaande panden ofwel door versnelde bouw op braakliggend terrein. Voor de helft worden de nieuwe woningen toegewezen aan statushouders en voor de helft aan overige urgent woningzoekenden in de stad.


IMPACT OP BEWONERS

Delftplein-Haarlem-600x300

De kansrijke locatie op het Delftplein.

Delftplein in Haarlem-Noord
Het toeval wil dat ikzelf omwonende ben van een van de ‘kansrijke locaties’ voor dit plan. Het gaat om een klein, groen postzegeltje met rijen populieren, een trapveld en moestuinen aan de rand van Haarlem-Noord, zo’n 30 m voor mijn huis.

Met dit (nu nog voorlopige) collegebesluit kan mijn groene uitzicht binnen luttele maanden veranderen in het sociale gezicht van Haarlem: 80 woonblokken op een zeer klein stukje grond met ten minste 200* bewoners die daar de komende 10 jaar (!) hun leven gaan leiden.

Popcorn op de bank
Tot voor kort zat ik bij wijze van spreken nog met ‘popcorn op de bank’ naar het menselijk drama in het Midden-Oosten te kijken. Nu de gemeente Haarlem ineens versnelde stappen zet voor de bouw van dergelijke ‘tijdelijke’ woningen, word ik letterlijk met mijn neus gedrukt op de gevolgen van de vluchtelingenkwestie.

Zelf betrokken
Omdat ik nu direct betrokken ben bij de overhaaste stappen van de regering en de overrompelingstactiek van de gemeente en dus op microniveau kan zien wat er gebeurt, leek het mij zinnig eens een spotlight te zetten op bepaalde elementen in het proces. In een serie blogs leg ik vooral de nadruk op opmerkelijke details.

*Per woning voor statushouders moeten er minimaal 4 statushouders in een woning worden geplaatst (Bron: NOS-journaal 20.00 uur, vrijdag 27 november, na 11.40 min)

Lees meer

06jun/10

U kijkt zo lief

[COLUMN]

U kijkt zo lief.” Premier en CDA-lijsttrekker Balkenende zocht een zin, zag een vrouw en zei.

Lijsttrekkersdebat
De situatie. Op 26 mei 2010 vond bij Rtl4 een lijsttrekkersdebat plaats. Eén voor één namen de voormannen en -vrouw plaats achter een katheder tegenover presentatrice Mariëlle Tweebeeke, waarna een aantal vragen op hen werden afgevuurd. Het was de bedoeling dat de politici antwoord gaven.

List verzinnen
Nu zijn er drie soorten antwoorden mogelijk op een gesloten vraag: nee, ja of ik weet het niet. Maar als die opties niet toereikend zijn, moet je toch echt een list verzinnen.

U kijkt zo lief
“U kijkt zo lief”, was een noodgreep van Jan-Peter Balkenende, maar ik was meteen gealarmeerd. De briljante spindoctor Jack de Vries was immers al een tijdje uit het zicht, door kwajongensstreken op een kazernebed. De zakelijke verbintenis tussen de twee J’s werd toen natuurlijk terstond verbroken. Geen smet op het blazoen zo vlak voor de verkiezingen. Maar ik vrees dat Jack onlangs z’n liefdesleven met z’n oude gabber heeft besproken. Met wat blikjes bier op een kazernebed. Om bij het krieken van de dag het gezicht weer in de plooi te strijken.

Jacks on horses
JP miste zijn gabber, bleek maar weer. Want de druk tijdens het verkiezingsdebat, de camera’s, het publiek, vijf keer dezelfde vraag in één minuut door ook nog eens een vrouwelijke schone, werd hem toch echt fataal. Het vertrouwde jargon was uitgewerkt, dus zocht hij naarstig naar een uitweg. Hij zocht een zin, zag een vrouw, dacht aan kazernebedden, stoere verhalen, Jacks on horses en zei.

Harry Potter
Toen onze premier op 3 juni 2010 heel koket verkondigde (tijdens het tv-programma De Wereld Draait Door) dat hij na inname van sloten bier, drie liter om precies te zijn, geen spier vertrok, wist ik genoeg. Mijn beeld van Harry Potter flying on clouds was compleet.

Nawoord:
Het zinnetje ‘U kijkt zo lief’ is inmiddels dubbelzinnig en onsterfelijk geworden.

Twitter
Enkele grappen op Twitter in ‘de dagen erna’:

•Tweet Femke Halsema op 29 mei 2010:
‘Goedemorgen. Het is een dag om lief te lachen.’

•Tweet Jelle Brandt Corstius op 28 mei 2010:
‘Morgen lunchen met Beatrix. Wat ik al heb vernomen: majesteit zeggen, tijdens lunch niet naar de wc. Wat nog meer?’

Reactie vanPopta:
‘Niet zeggen dat ze lief kijkt ;-)’

Nawoord op 16 maart 2017:
Het zinnetje ‘U kijkt zo lief’ van JP Balkenende (lijsttrekkersdebat in 2010) blijft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op het CDA te hebben. CDA-voorman Sybrand Buma herhaalde de zin opnieuw tijdens het NOS-slotdebat aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 (en ook hij zei het toen hij zich ongemakkelijk voelde…).